Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2263
Název záměru: RC Odry
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínOdryOdry
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2022 10:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PHP Delta s. r. o., Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 07981317
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 11.02.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK2263_oznameni.pdf (19880 kB) - 10.01.2022 13:19:03
Informace o oznámení: MSK2263_infOznam.zip (453 kB) - 10.01.2022 13:19:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2022
Datum nabytí právní moci: 20.03.2022
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2263_zjistovaci.zip (931 kB) - 17.02.2022 10:59:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: