Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK405
Název záměru: Větrný park Křišťanovice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálKřišťanoviceKřišťanovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.11.2008 13:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Green energie s.r.o., Plzeň
IČ oznamovatele: 45809810
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK405_oznameni.pdf (537 kB) - 02.01.2007 15:12:23
Informace o oznámení: MSK405_infOznam.doc (125 kB) - 02.01.2007 15:12:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK405_zjistovaci.doc (208 kB) - 12.03.2007 09:02:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK405_dokumentace.pdf (487 kB) - 12.11.2007 17:17:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK405_infDokumentace.DOC (130 kB) - 12.11.2007 17:17:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK405_posudek.doc (574 kB) - 20.03.2008 09:48:47
Informace o posudku: MSK405_infPosudek.DOC (130 kB) - 20.03.2008 09:48:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK405_inf1VP.DOC (133 kB) - 30.04.2008 05:53:43
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK405_zapis1VP.doc (47 kB) - 30.04.2008 05:52:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK405_zaveryStan.rtf (868 kB) - 04.11.2008 13:14:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska EIA prodloužena č.j. MSK 77045/2010 do 19. 5. 2015