Podlimitní záměry
Kód záměru: MSK4809P
Název záměru: Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2018 16:24
Stav: Záznam založen
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu:
Umístění:
Oznamovatel:
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Text sdělení: