Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK886
Název záměru: Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaOpava-Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2008 07:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: B1 Plaza s.r.o., K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, zastoupen CENTROPROJEKT
IČ oznamovatele: 26459507
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK886_oznameni.pdf (5332 kB) - 28.08.2007 10:16:09
Informace o oznámení: MSK886_infOznam.DOC (46 kB) - 28.08.2007 10:16:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK886_zjistovaci.DOC (63 kB) - 27.09.2007 07:29:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK886_dokumentace.pdf (4853 kB) - 04.01.2008 07:13:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK886_infDokumentace.DOC (144 kB) - 04.01.2008 07:13:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK886_posudek.pdf (353 kB) - 09.04.2008 11:01:30
Informace o posudku: MSK886_infPosudek.DOC (143 kB) - 09.04.2008 11:01:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK886_inf1VP.rtf (286 kB) - 30.04.2008 05:49:58
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK886_zapis1VP.doc (58 kB) - 15.05.2008 11:50:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK886_zaveryStan.rtf (901 kB) - 11.07.2008 06:32:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: