Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP003
Název záměru: SNS Žarošice (Sběrné naftové středisko)
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovUhřiceUhřice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2002 15:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Moravské naftové doly, a.s., Úprkova 807/6, Hodonín
IČ oznamovatele: 46346333
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP003_oznameni.doc (610 kB) - 11.04.2002 11:47:56
Informace o oznámení: MZP003_infOznam.doc (45 kB) - 11.04.2002 11:47:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP003_zjistovaci.doc (5624 kB) - 20.05.2002 10:43:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP003_dokumentace.zip (16770 kB) - 14.06.2002 10:43:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP003_infDokumentace.doc (46 kB) - 14.06.2002 10:43:07
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP003_posudek.zip (17570 kB) - 28.08.2002 13:16:16
Informace o posudku: MZP003_infPosudek.doc (46 kB) - 28.08.2002 13:16:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP003_inf1VP.doc (25 kB) - 21.10.2002 13:57:31
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP003_zapis1VP.doc (57 kB) - 21.10.2002 13:57:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP003_zaveryStan.doc (196 kB) - 21.10.2002 14:20:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: