Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP012
Název záměru: Komplex látkového a energetického využití odpadu ve společnosti SAKO Brno, a.s.
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoŽidenice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2003 13:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spalovna a komunální odpady Brno, a.s.
IČ oznamovatele: 60713470
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pospíchal Zdeněk Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP012_oznameni.doc (1015 kB) - 07.06.2002 14:58:58
Informace o oznámení: MZP012_infOznam.doc (44 kB) - 07.06.2002 14:58:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP012_zjistovaci.doc (3209 kB) - 18.07.2002 07:40:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obršál Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP012_dokumentace.zip (8203 kB) - 13.05.2003 13:30:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP012_infDokumentace.doc (46 kB) - 30.05.2003 12:52:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP012_posudek.doc (6326 kB) - 21.07.2003 08:47:07
Informace o posudku: MZP012_infPosudek.doc (35 kB) - 21.07.2003 08:47:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP012_inf1VP.doc (33 kB) - 21.07.2003 08:49:54
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP012_zapis1VP.doc (62 kB) - 29.08.2003 13:06:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP012_zaveryStan.doc (145 kB) - 15.09.2003 12:53:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: