Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP017
Název záměru: Rekonstrukce tepelného zdroje elektrárna Kolín, výstavba kotle K8, 100 t/h páry
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2003 14:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Elektrárna Kolín a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V
IČ oznamovatele: 45148091
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP017_oznameni.doc (10349 kB) - 13.08.2002 13:59:20
Informace o oznámení: MZP017_infOznam.doc (45 kB) - 13.08.2002 13:59:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP017_zjistovaci.doc (893 kB) - 25.09.2002 11:54:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP017_dokumentace.doc (11019 kB) - 14.10.2002 08:55:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP017_infDokumentace.doc (33 kB) - 14.10.2002 08:55:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP017_posudek.doc (1222 kB) - 21.11.2002 09:10:46
Informace o posudku: MZP017_infPosudek.doc (37 kB) - 21.11.2002 09:10:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP017_inf1VP.doc (36 kB) - 13.12.2002 08:57:06
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP017_zapis1VP.doc (58 kB) - 13.12.2002 08:52:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP017_zaveryStan.doc (166 kB) - 28.04.2003 13:54:34
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: