Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP027
Název záměru: FOXCONN - výrobní areál Zámeček
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePardubičky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2003 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FOXCONN CZ, spol. s r.o., U Zámečku 26, 532 01 Pardubice
IČ oznamovatele: 25938002
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP027_oznameni.doc (1138 kB) - 24.10.2002 14:39:36
Informace o oznámení: MZP027_infOznam.doc (42 kB) - 24.10.2002 14:39:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP027_zjistovaci.doc (985 kB) - 08.01.2003 12:54:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP027_dokumentace.zip (9608 kB) - 29.01.2003 11:36:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP027_infDokumentace.doc (41 kB) - 29.01.2003 11:36:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP027_posudek.doc (2105 kB) - 16.04.2003 15:11:31
Informace o posudku: MZP027_infPosudek.doc (32 kB) - 16.04.2003 15:11:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP027_inf1VP.doc (32 kB) - 05.06.2003 09:00:09
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP027_zapis1VP.dpc (57 kB) - 24.07.2003 13:02:39
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP027_zaveryStan.doc (130 kB) - 24.07.2003 13:19:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: