Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP029
Název záměru: Program výroby bioetanolu
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovRůžodol
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2003 11:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: N & S & N Consultants s. r. o., Budovatelů 2830, 434 01 Most
IČ oznamovatele: 48292583
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP029_oznameni.zip (1279 kB) - 04.12.2002 13:19:59
Informace o oznámení: MZP029_infOznam.doc (40 kB) - 28.11.2002 10:07:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP029_zjistovaci.doc (1678 kB) - 27.02.2003 17:23:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP029_dokumentace.zip (804 kB) - 29.04.2003 13:24:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP029_infDokumentace.doc (43 kB) - 29.04.2003 13:24:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP029_posudek.pdf (1595 kB) - 27.06.2003 08:32:05
Informace o posudku: MZP029_infPosudek.doc (33 kB) - 27.06.2003 08:32:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP029_inf1VP.doc (30 kB) - 23.07.2003 09:17:27
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP029_zapis1VP.doc (68 kB) - 12.08.2003 10:38:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP029_zaveryStan.doc (67 kB) - 21.08.2003 10:48:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: