Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP029M
Name of the project: Výstavba větrné farmy u obce Lubrza
State of the project: Record filed
Country of origin: Polsko
Note: Informace o dokumentaci k záměru byla zveřejněna na úřední desce Olomouckého kraje dne 3.1.2013 a na úřední desce Moravskoslezského kraje dne 8.1.2013. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k dokumentaci předmětného záměru běží do 23.1.2013 včetně. Vyjádřění můžete podávat písemě, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 06.06.2013 11:25
NOTIFICATION
Notification information: MZP029M_infOznameni.zip (3475 kB) - 30.11.2011 11:17:43
Notification summary:
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information: MZP029M_infDokumentace.pdf (87 kB) - 14.12.2012 15:51:30
Environmental report summary: MZP029M_vytahDokumentace.zip (192702 kB) - 14.12.2012 15:51:30
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information: MZP029M_infPosudek.zip (7877 kB) - 06.06.2013 11:25:33
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement:
DECISION
Decision: