Projects situated in the Czech territory
Quick Search    [switch to Expanded]
Query:
Limit to:
Sort by:
The quick search searches for the following data:
code, name, categorization, state, competent authority.

Records found: 20672Page 1/20681 2 3 4 5 6 7 8 9 10  next >>

JHC1061 Úprava bioplynové stanice Hroby
Competent authority: Krajský úřad Jihočeského kraje
Categorization: II/56 Last change: 24.03.2023 14:20
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1:

STC2557 Rozšíření a zahloubení kamenolomu Deštno
Competent authority: Krajský úřad Středočeského kraje
Categorization: II/56;II/79;§4 odst. 1 písm. c Last change: 24.03.2023 11:19
State of the project: Terminated for other reasons Statement pursuant to Article 45i Section 1:

JHM1705 Tryskací a metalizační box ve stávající výrobní hale v provozovně Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 1195
Competent authority: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Categorization: II/18 Last change: 24.03.2023 10:57
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1:

HKK1081 Rozšíření skladu hotových vozů, sklad prázdných obalů a odpadové hospodářství
Competent authority: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Categorization: II/106;II/109 Last change: 24.03.2023 10:47
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

OLK938 Mobilní betonárka Přerov, p.č. st. 1010, st. 1014 a 1013/1, 6136/3
Competent authority: Krajský úřad Olomouckého kraje
Categorization: II/41 Last change: 24.03.2023 10:11
State of the project: Record filed Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

LBK772 Prodejna pro dům a zahradu Turnov, ul. Vesecko
Competent authority: Krajský úřad Libereckého kraje
Categorization: II/110 Last change: 24.03.2023 10:05
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

JHM1712 Rekonstrukce farmy Šebetov – brownfield na výkrm brojlerů
Competent authority: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Categorization: II/69 Last change: 24.03.2023 09:43
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

ULK1226 Těžba granátů - Dobývací prostor Podsedice včetně úpravny vytěžené suroviny
Competent authority: Krajský úřad Ústeckého kraje
Categorization: II/79 Last change: 24.03.2023 09:31
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1:

ZLK976 Šanov – nový vodní zdroj
Competent authority: Krajský úřad Zlínského kraje
Categorization: II/14 Last change: 24.03.2023 09:07
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1:
Below the threshold: Ano

VYS1193 Hlubinné geotermální vrty pro TČ - 2 vrty o hloubce 100 m, parc. č. 3037/220, k. ú. Nové Město na Moravě
Competent authority: Krajský úřad Kraje Vysočina
Categorization: II/14 Last change: 24.03.2023 07:59
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano
Below the threshold: Ano
Records found: 20672Page 1/20681 2 3 4 5 6 7 8 9 10  next >>