Projects situated in the Czech territory
Quick Search    [switch to Expanded]
Query:
Limit to:
Sort by:
The quick search searches for the following data:
code, name, categorization, state, competent authority.

Records found: 20806Page 9/2081<< previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  next >>

STC2586 Všešímy - kanalizace a vodovod
Competent authority: Krajský úřad Středočeského kraje
Categorization: §4 odst. 1 písm. f Last change: 17.05.2023 10:46
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

VYS1221 Modernizace areálu Mysliboř
Competent authority: Krajský úřad Kraje Vysočina
Categorization: II/69 Last change: 17.05.2023 07:30
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

OLK938 Mobilní betonárka Přerov, p.č. st. 1010, st. 1014 a 1013/1, 6136/3
Competent authority: Krajský úřad Olomouckého kraje
Categorization: II/41 Last change: 16.05.2023 18:28
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1:

PLK2021 Prodloužení provozu v pískovně Příšov
Competent authority: Krajský úřad Plzeňského kraje
Categorization: II/56;II/79 Last change: 16.05.2023 10:01
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

JHM1667 Dekontaminace infekčního odpadu zařízením Converter
Competent authority: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Categorization: II/55 Last change: 16.05.2023 09:44
State of the project: Environmental report Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

ULK1123 Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice
Competent authority: Krajský úřad Ústeckého kraje
Categorization: II/49 Last change: 16.05.2023 09:25
State of the project: Public hearing Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

JHC1066 Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky Vydlaby
Competent authority: Krajský úřad Jihočeského kraje
Categorization: II/56 Last change: 16.05.2023 09:02
State of the project: Terminated for other reasons Statement pursuant to Article 45i Section 1:

VYS1220 Dvůr na recyklaci stavebního odpadu v areálu Cihelny Stojčín
Competent authority: Krajský úřad Kraje Vysočina
Categorization: II/56 Last change: 16.05.2023 07:22
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

VYS1211 Průzkumný hydrogeologický vrt - ZD Maleč, středisko Dolní Lhotka, pozemek .p.č. 19, 20 k.ú. Horní Lhotka
Competent authority: Krajský úřad Kraje Vysočina
Categorization: II/14 Last change: 16.05.2023 07:10
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1:
Below the threshold: Ano

JHC1074 Dočasné omezení plnění funkce lesa – Jihočeské letiště České Budějovice
Competent authority: Krajský úřad Jihočeského kraje
Categorization: II/95 Last change: 15.05.2023 14:00
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano
Records found: 20806Page 9/2081<< previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  next >>