Projects situated in the Czech territory
Quick Search    [switch to Expanded]
Query:
Limit to:
Sort by:
The quick search searches for the following data:
code, name, categorization, state, competent authority.

Records found: 20806Page 8/2081<< previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  next >>

VYS1212 Hlubinné geotermální vrty pro TČ - 3 vrty o hloubce 125 m, parc. č. 8069/1, k. ú. Město Žďár
Competent authority: Krajský úřad Kraje Vysočina
Categorization: II/14 Last change: 19.05.2023 10:35
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano
Below the threshold: Ano

OLK942 Odpadové centrum Olomouc, k.ú. Chválkovice
Competent authority: Krajský úřad Olomouckého kraje
Categorization: II/56 Last change: 19.05.2023 09:36
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

JHC1069 I/4 Strunkovice nad Volyňkou - Volyně
Competent authority: Krajský úřad Jihočeského kraje
Categorization: II/49 Last change: 18.05.2023 12:13
State of the project: Screening and scoping procedure Statement pursuant to Article 45i Section 1:

ZLK983 ZOO Zlín – Karibuni II
Competent authority: Krajský úřad Zlínského kraje
Categorization: II/117;II/118 Last change: 18.05.2023 10:06
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1:

JHC1067 Vrty pro tepelné čerpadlo GTV 1 – 5 na pozemku parc. č. 99 k. ú. Borová Lada
Competent authority: Krajský úřad Jihočeského kraje
Categorization: §4 odst. 1 písm. d Last change: 18.05.2023 09:50
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1:
Below the threshold: Ano

HKK1085 Trutnov - Průmyslová zóna Krkonošská - CASIA
Competent authority: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Categorization: II/106 Last change: 18.05.2023 06:36
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1:

PHA1181 PČOV Kolovraty - zkapacitnění
Competent authority: Magistrát hlavního města Prahy
Categorization: II/63 Last change: 17.05.2023 15:35
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

HKK987 Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny
Competent authority: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Categorization: II/110 Last change: 17.05.2023 14:06
State of the project: Environmental report Statement pursuant to Article 45i Section 1:

PAK966 HORNÍ HEŘMANICE - KRÁLÍKY, NOVÉ VEDENÍ 2x110 kV
Competent authority: Krajský úřad Pardubického kraje
Categorization: II/85 Last change: 17.05.2023 13:34
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

JHM1729 Rozšíření těžby a rekultivace pískovny v katastru obce Křídlůvky
Competent authority: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Categorization: II/56;II/79 Last change: 17.05.2023 10:46
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1:
Records found: 20806Page 8/2081<< previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  next >>