Projects situated in the Czech territory
Quick Search    [switch to Expanded]
Query:
Limit to:
Sort by:
The quick search searches for the following data:
code, name, categorization, state, competent authority.

Records found: 20806Page 10/2081<< previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  next >>

PLK2023 Modernizace zemědělského areálu Třemošenská a.s., provozovna Třemošná
Competent authority: Krajský úřad Plzeňského kraje
Categorization: II/69 Last change: 15.05.2023 13:19
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

VYS1210 PRYSMIAN GROUP IV. ETAPA, provozovna Draka kabely s.r.o., Velké Meziříčí
Competent authority: Krajský úřad Kraje Vysočina
Categorization: II/106 Last change: 15.05.2023 11:58
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

JHM1715 ÚV Bzenec - napojení vrtu HN-2
Competent authority: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Categorization: II/14;II/59 Last change: 15.05.2023 11:03
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

JHM1712 Rekonstrukce farmy Šebetov – brownfield na výkrm brojlerů
Competent authority: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Categorization: II/69 Last change: 15.05.2023 10:53
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

MZP518 Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE - rozšíření skladovací kapacity
Competent authority: Ministerstvo životního prostředí
Categorization: I/12 Last change: 12.05.2023 16:34
State of the project: Notification Statement pursuant to Article 45i Section 1:

HKK1082 Stacionární zařízení pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů - lom Babí
Competent authority: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Categorization: II/41;II/56 Last change: 12.05.2023 14:00
State of the project: Screening and scoping procedure Statement pursuant to Article 45i Section 1:

JHC181 Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava – Nová Pec – Bližní Lhota – Zadní Zvonková
Competent authority: Krajský úřad Jihočeského kraje
Categorization: II/10.15 Last change: 12.05.2023 13:59
State of the project: Statement validity extension Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

JHM1714 Záložní palivový systém, závod Hodonice
Competent authority: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Categorization: II/86 Last change: 12.05.2023 13:20
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1: Ano

OLK937 Kompostárna Paseka u Šternberka, navýšení kapacity a změna technologie kompostování
Competent authority: Krajský úřad Olomouckého kraje
Categorization: II/56 Last change: 12.05.2023 12:10
State of the project: Is not subject to further environmental impact assessment Statement pursuant to Article 45i Section 1:

OV6271 Rošíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření
Competent authority: MŽP OVSS VI
Categorization: I/79 Last change: 12.05.2023 11:13
State of the project: Environmental report Statement pursuant to Article 45i Section 1:
Records found: 20806Page 10/2081<< previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  next >>