Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP034
Název záměru: Odstranění staré ekologické zátěže - bývalá úpravna uranové rudy 1. Máj
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramHájeHáje u Příbramě
Středočeský krajPříbramPříbramBytíz
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.12.2003 10:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ECOINVEST Příbram, s.r.o., Zdaboř 1, 261 01 Příbram V
IČ oznamovatele: 62954024
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP034_oznameni.zip (16880 kB) - 17.02.2003 15:06:17
Informace o oznámení: MZP034_infOznam.doc (41 kB) - 17.02.2003 15:06:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP034_zjistovaci.tif (13242 kB) - 09.06.2003 12:20:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP034_posudek.doc (456 kB) - 23.07.2003 08:56:59
Informace o posudku: MZP034_infPosudek.doc (36 kB) - 23.07.2003 08:56:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP034_inf1VP.doc (37 kB) - 23.07.2003 08:59:54
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP034_zapis1VP.doc (63 kB) - 03.12.2003 10:51:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP034_zaveryStan.doc (194 kB) - 03.12.2003 10:55:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: