Záměry mimo území ČR
Kód záměru: MZP034M
Název záměru: Obnova rozhledny na Králickém Sněžníku (Śnieżnik Kłodzki)
Stav: Záznam založen
Stát původu: Polsko
Poznámka: Informace o dokumentaci k záměru byla zveřejněna na úřední desce Olomouckého kraje dne 27.6.2013 a na úřední desce Pardubického kraje dne 26.6.2013. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k dokumentaci předmětného záměru běží do 15.7.2013 včetně. Vyjádřění můžete podávat písemě, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2014 08:09
OZNÁMENÍ
Informace o oznámení: MZP034M_infOznameni.pdf (110 kB) - 27.09.2012 09:15:46
Výtah z oznámení: MZP034M_vytahOznameni.zip (1249 kB) - 27.09.2012 09:15:46
Termín pro zaslání vyjádření k oznámení:
VYJÁDŘENÍ ČR K ÚČASTI NA MEZISTÁTNÍM PROCESU
Účast ČR:
Vyjádření k účasti ČR:
DOKUMENTACE
Informace o dokumentaci: MZP034M_infDokumentace.pdf (140 kB) - 19.06.2013 15:04:30
Výtah z dokumentace: MZP034M_vytahDokumentace.pdf (23285 kB) - 19.06.2013 15:04:44
Přílohy k dokumentaci: přílohy k dokumentaci
MZP034M_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (169891 kB) - 19.06.2013 15:11:45
překlad
MZP034M_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1985 kB) - 19.06.2013 15:05:01
Doplnění dokumentace:
Termín pro zaslání vyjádření k dokumentaci:
MEZISTÁTNÍ KONZULTACE
Informace o mezistátní konzultaci:
Protokol z mezistátních konzultací:
POSUDEK
Informace o posudku:
Výtah z posudku:
Termín pro zaslání vyjádření k posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Informace o VP:
Zápis z VP:
STANOVISKO
Stanovisko: MZP034M_stanovisko.zip (892 kB) - 10.03.2014 08:09:26
ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí: