Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP034M
Name of the project: Obnova rozhledny na Králickém Sněžníku (Śnieżnik Kłodzki)
State of the project: Record filed
Country of origin: Polsko
Note: Informace o dokumentaci k záměru byla zveřejněna na úřední desce Olomouckého kraje dne 27.6.2013 a na úřední desce Pardubického kraje dne 26.6.2013. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k dokumentaci předmětného záměru běží do 15.7.2013 včetně. Vyjádřění můžete podávat písemě, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 10.03.2014 08:09
NOTIFICATION
Notification information: MZP034M_infOznameni.pdf (110 kB) - 27.09.2012 09:15:46
Notification summary: MZP034M_vytahOznameni.zip (1249 kB) - 27.09.2012 09:15:46
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information: MZP034M_infDokumentace.pdf (140 kB) - 19.06.2013 15:04:30
Environmental report summary: MZP034M_vytahDokumentace.pdf (23285 kB) - 19.06.2013 15:04:44
Annexes to the environmental report: přílohy k dokumentaci
MZP034M_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (169891 kB) - 19.06.2013 15:11:45
překlad
MZP034M_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (1985 kB) - 19.06.2013 15:05:01
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP034M_stanovisko.zip (892 kB) - 10.03.2014 08:09:26
DECISION
Decision: