Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP037
Název záměru: Výstavba zařízení na energetické využívání odpadu EVO Opatovice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceOpatovice nad LabemOpatovice nad Labem
Pardubický krajPardubiceČeperkaČeperka
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2005 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ oznamovatele: 70892822
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hyžík Jaroslav prof., Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP037_oznameni.zip (51184 kB) - 16.04.2003 15:53:52
Informace o oznámení: MZP037_infOznam.doc (40 kB) - 16.04.2003 15:53:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP037_zjistovaci.doc (10177 kB) - 06.08.2003 14:17:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hyžík Jaroslav prof., Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP037_dokumentace.doc (5725 kB) - 06.09.2004 13:09:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP037_infDokumentace.doc (51 kB) - 06.09.2004 13:20:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP037_posudek.doc (1304 kB) - 07.04.2005 08:18:24
Informace o posudku: MZP037_infPosudek.doc (41 kB) - 07.04.2005 08:18:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP037_inf1VP.doc (49 kB) - 05.05.2005 09:58:24
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP037_zapis1VP.doc (573 kB) - 28.06.2005 07:57:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP037_zaveryStan.doc (2740 kB) - 28.06.2005 07:56:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: