Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP037M
Name of the project: Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice
State of the project: Record filed
Country of origin: Slovensko
Note: Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Jihomoravského kraje dne 27.3.2014 a na úřední desce Zlínského kraje dne 31.3.2014. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k dokumentaci běží do 14.4.2014 včetně. Vyjádřění můžete podávat písemě, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 08.04.2015 14:47
NOTIFICATION
Notification information: MZP037M_infOznameni.pdf (141 kB) - 23.01.2013 07:59:43
Notification summary: MZP037M_vytahOznameni.zip (12668 kB) - 23.01.2013 07:59:43
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information: MZP037M_infDokumentace.pdf (143 kB) - 26.03.2014 09:34:34
Environmental report summary: MZP037M_vytahDokumentace.zip (126401 kB) - 26.03.2014 09:34:34
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP037M_stanovisko.zip (4160 kB) - 08.04.2015 14:47:25
DECISION
Decision: