Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP038M
Name of the project: Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného zariadenia JE V1
State of the project: Record filed
Country of origin: Slovensko
Note: Informace o oznámení záměru byla zveřejněna na úřední desce Jihomoravského kraje dne 28.1.2013 a na úřední desce Zlínského kraje dne 29.1.2013. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k oznámení předmětného záměru běží do 13.2.2013 včetně. Vyjádřění můžete podávat písemě, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 04.04.2013 09:48
NOTIFICATION
Notification information: MZP038M_infOznameni.pdf (140 kB) - 23.01.2013 08:01:12
Notification summary: MZP038M_vytahOznameni.zip (86342 kB) - 23.01.2013 08:01:12
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information:
Environmental report summary:
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP038M_stanovisko.pdf (75 kB) - 04.04.2013 09:48:41
DECISION
Decision: