Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP039M
Name of the project: Stavební a realizační projekt na úsekovou regulaci koryta řeky Ścinawka na úseku od obce Tłumaczów k ústí do řeky Nysa Kłodzka za použití prvků ekoregulace, včetně napojení na úseky vyregulované a nevyžadující regulaci a přizpůsobení koryta migraci a životu ryb
State of the project: Record filed
Country of origin: Polsko
Note: Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje dne 14.8.2013. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k dokumentaci běží do 29.8.2013 včetně. Vyjádřění můžete podávat písemě, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 09.08.2013 16:25
NOTIFICATION
Notification information: MZP039M_infOznameni.pdf (134 kB) - 04.03.2013 08:18:51
Notification summary: MZP039M_vytahOznameni.zip (48084 kB) - 04.03.2013 08:18:51
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information: MZP039M_infDokumentace.pdf (139 kB) - 09.08.2013 16:25:33
Environmental report summary: MZP039M_vytahDokumentace.zip (31814 kB) - 09.08.2013 16:25:33
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP039M_stanovisko.pdf (132 kB) - 04.04.2013 09:47:46
DECISION
Decision: