Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP041M
Name of the project: Windprojekt Münchenreuth - Gossenbühl
State of the project: Record filed
Country of origin: Německo
Note: Informace o souhrnu záměru byla zveřejněna na úřední desce Karlovarského kraje dne 17.4.2013. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k oznámení předmětného záměru běží do 2.5.2013 včetně. Vyjádřění můžete podávat písemě, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 01.04.2014 10:40
NOTIFICATION
Notification information: MZP041M_infOznameni.pdf (137 kB) - 09.04.2013 16:28:28
Notification summary: MZP041M_vytahOznameni.zip (7064 kB) - 09.04.2013 16:28:28
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information:
Environmental report summary:
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP041M_stanovisko.zip (348 kB) - 01.04.2014 10:40:24
DECISION
Decision: