Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP045M
Name of the project: Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice
State of the project: Record filed
Country of origin: Slovensko
Note: Informace o oznámení byla zveřejněna na úředních deskách dotčených krajů od 10.4.2014 do 18.4.2014. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k oznámení běží do 5.5.2014 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 21.06.2016 16:21
NOTIFICATION
Notification information: MZP045M_infOznameni.pdf (156 kB) - 08.04.2014 07:31:56
Notification summary: MZP045M_vytahOznameni.pdf (9915 kB) - 08.04.2014 07:31:56
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information: MZP045M_infDokumentace.pdf (220 kB) - 22.09.2015 08:34:34
Environmental report summary: MZP045M_vytahDokumentace.zip (64151 kB) - 22.09.2015 08:34:34
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP045M_stanovisko.zip (1819 kB) - 21.06.2016 16:21:27
DECISION
Decision: