Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP046M
Name of the project: Stavba skupiny 27 větrných elektráren s tubulárními věžemi o maximální výšce do 180 m, průměru větrné turbíny do 110 m a jednotkovým výkonem od 2 MW do 3 MW, silnic a montážních ploch, elektrického vedení a telekomunikačních sítí nacházejících se na území obce Bogatynia
State of the project: Record filed
Country of origin: Polsko
Note: Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce Libereckého kraje dne 1. 9. 2014. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k oznámení běží do 16. 9. 2014 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 29.08.2014 09:44
NOTIFICATION
Notification information: MZP046M_infOznameni.pdf (255 kB) - 29.08.2014 09:44:44
Notification summary: MZP046M_vytahOznameni.zip (3754 kB) - 29.08.2014 09:44:44
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information:
Environmental report summary:
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement:
DECISION
Decision: