Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP047M
Name of the project: Dobudovanie skladovacej kapacity vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice
State of the project: Record filed
Country of origin: Slovensko
Note: Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje dne 18. 3. 2015 a na úřední desce Jihomoravského kraje dne 12. 3. 2015. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k oznámení běží do 17. 4. 2015 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 02.06.2016 15:14
NOTIFICATION
Notification information: MZP047M_infOznameni.pdf (210 kB) - 24.11.2014 08:36:45
Notification summary: MZP047M_vytahOznameni.pdf (1118 kB) - 24.11.2014 08:36:45
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information: MZP047M_infDokumentace.pdf (209 kB) - 10.03.2015 08:29:20
Environmental report summary: MZP047M_vytahDokumentace.zip (12058 kB) - 10.03.2015 08:29:20
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP047M_stanovisko.zip (7238 kB) - 02.06.2016 15:14:08
DECISION
Decision: