Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP048M
Name of the project: Stavba spojení rychlostní silnice S-3 v úseku Legnica – Lubawka od km 67+650 ke státní hranici se silnicí R-11 (česká strana)
State of the project: Record filed
Country of origin: Polsko
Note: Informace o informačním listu byla zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje dne 21. 1. 2015. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k informačnímu listu běží do 5. 2. 2015 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Date and time of last modifications: 18.07.2018 09:06
NOTIFICATION
Notification information: MZP048M_infOznameni.pdf (253 kB) - 20.01.2015 08:12:07
Notification summary: MZP048M_vytahOznameni.zip (974 kB) - 20.01.2015 08:12:07
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information:
Environmental report summary:
Environmental report amendment: MZP048M_doplnDokumentace.zip (1037 kB) - 15.07.2015 13:15:37
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information: MZP048M_infMezistKonzultace.pdf (233 kB) - 15.07.2015 13:15:00
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP048M_stanovisko.zip (795 kB) - 18.07.2018 09:06:17
DECISION
Decision: