Záměry mimo území ČR
Název záměru: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów
Stát původu: Polsko
Poznámka: Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Libereckého kraje dne 9. 5. 2019. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření k dokumentaci běží do 8. 6. 2019 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně přímo na Ministerstvo životního prostředí, a to např. zasláním na adresu turow@mzp.cz.
Datum a čas posledních úprav: 30.04.2019 11:46
Informace o oznámení: MZP049M_infOznameni.pdf (241 kB) - 24.04.2015 13:36:20
Výtah z oznámení: MZP049M_vytahOznameni.zip (43996 kB) - 24.04.2015 13:36:20
Informace o dokumentaci: MZP049M_infDokumentace.pdf (119 kB) - 30.04.2019 11:46:40
Výtah z dokumentace: MZP049M_vytahDokumentace.zip (121648 kB) - 30.04.2019 11:46:40
Doplnění dokumentace:
Informace o mezistátní konzultaci:
Informace o posudku:
Výtah z posudku:
Informace o VP:
Stanovisko/rozhodnutí: