Záměry mimo území ČR
Kód záměru: MZP049M
Název záměru: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów
Stav: Rozhodnutí
Stát původu: Polsko
Poznámka: Vypořádání obdržených vyjádření k dokumentaci EIA polskou stranou je k dispozici na tomto odkazu: https://owl.mzp.cz/index.php/s/adHrnw4vHkC5Xz9. Informace o doplněné dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Libereckého kraje dne 30. 8. 2019. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření k dokumentaci běží do 29. 9. 2019, resp. 30. 9. 2019 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně přímo na Ministerstvo životního prostředí, a to např. zasláním na adresu turow@mzp.cz. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Protokol z veřejného projednání ze dne 19. 9. 2019 v obci Bogatynia je k dispozici na následujícím odkazu https://owl.mzp.cz/index.php/s/adHrnw4vHkC5Xz9. Od 1. 10. 2019 do 17. 10. 2019 (včetně) je k tomuto protokolu možné zasílat vyjádření a připomínky a to na Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí ve Wroclawi na adresu Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław nebo elektronicky na emailovou adresu sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl.
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2023 10:05
OZNÁMENÍ
Informace o oznámení: MZP049M_infOznameni.pdf (241 kB) - 24.04.2015 13:36:20
Výtah z oznámení: MZP049M_vytahOznameni.zip (43996 kB) - 24.04.2015 13:36:20
Termín pro zaslání vyjádření k oznámení:
VYJÁDŘENÍ ČR K ÚČASTI NA MEZISTÁTNÍM PROCESU
Účast ČR:
Vyjádření k účasti ČR:
DOKUMENTACE
Informace o dokumentaci: MZP049M_infDokumentace.pdf (119 kB) - 30.04.2019 11:46:40
Výtah z dokumentace: MZP049M_vytahDokumentace.zip (121648 kB) - 30.04.2019 11:46:40
Doplnění dokumentace: MZP049M_doplnDokumentace.zip (609703 kB) - 29.08.2019 14:07:29
Termín pro zaslání vyjádření k dokumentaci:
MEZISTÁTNÍ KONZULTACE
Informace o mezistátní konzultaci: MZP049M_infMezistKonzultace.zip (800 kB) - 18.11.2019 14:39:49
Protokol z mezistátních konzultací:
POSUDEK
Informace o posudku:
Výtah z posudku:
Termín pro zaslání vyjádření k posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Informace o VP: MZP049M_infVP.zip (158 kB) - 04.09.2019 17:46:37
Zápis z VP:
STANOVISKO
Stanovisko: MZP049M_stanovisko.zip (14181 kB) - 10.09.2021 08:33:21
ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí: MZP049M_rozhodnuti.zip (42388 kB) - 04.05.2023 10:05:45