Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP049M
Name of the project: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów
State of the project: Decision
Country of origin: Polsko
Note: Vypořádání obdržených vyjádření k dokumentaci EIA polskou stranou je k dispozici na tomto odkazu: https://owl.mzp.cz/index.php/s/adHrnw4vHkC5Xz9. Informace o doplněné dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Libereckého kraje dne 30. 8. 2019. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření k dokumentaci běží do 29. 9. 2019, resp. 30. 9. 2019 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně přímo na Ministerstvo životního prostředí, a to např. zasláním na adresu turow@mzp.cz. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Protokol z veřejného projednání ze dne 19. 9. 2019 v obci Bogatynia je k dispozici na následujícím odkazu https://owl.mzp.cz/index.php/s/adHrnw4vHkC5Xz9. Od 1. 10. 2019 do 17. 10. 2019 (včetně) je k tomuto protokolu možné zasílat vyjádření a připomínky a to na Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí ve Wroclawi na adresu Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław nebo elektronicky na emailovou adresu sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl.
Date and time of last modifications: 15.07.2022 13:44
NOTIFICATION
Notification information: MZP049M_infOznameni.pdf (241 kB) - 24.04.2015 13:36:20
Notification summary: MZP049M_vytahOznameni.zip (43996 kB) - 24.04.2015 13:36:20
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic:
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information: MZP049M_infDokumentace.pdf (119 kB) - 30.04.2019 11:46:40
Environmental report summary: MZP049M_vytahDokumentace.zip (121648 kB) - 30.04.2019 11:46:40
Environmental report amendment: MZP049M_doplnDokumentace.zip (609703 kB) - 29.08.2019 14:07:29
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information: MZP049M_infMezistKonzultace.zip (800 kB) - 18.11.2019 14:39:49
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information: MZP049M_infVP.zip (158 kB) - 04.09.2019 17:46:37
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement: MZP049M_stanovisko.zip (14181 kB) - 10.09.2021 08:33:21
DECISION
Decision: MZP049M_rozhodnuti.zip (30753 kB) - 15.07.2022 13:44:49