Projects situated outside the Czech territory
Code of the project: MZP056M
Name of the project: Optimalizácia spracovatel´skych kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov Javys, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice
State of the project: Is not subject to transboundary assessment
Country of origin: Slovensko
Note:
Date and time of last modifications: 28.03.2022 14:01
NOTIFICATION
Notification information: MZP056M_infOznameni.pdf (119 kB) - 24.04.2018 15:08:02
Notification summary: MZP056M_vytahOznameni.pdf (4150 kB) - 24.04.2018 15:03:45
Notification – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY PROCESS PARTICIPATION STATEMENT OF THE CZECH REPUBLIC
Participation of the Czech Republic: Bez účasti České republiky
Statement of the Czech Republic on the participation:
ENVIRONMENTAL REPORT
Environmental report information:
Environmental report summary:
Environmental report amendment:
Environmental report – deadline for the submission of comments:
TRANSBOUNDARY CONSULTATION
Transboundary consultations information:
Transboundary consultations report:
EXPERT REPORT
Expert report information:
Expert report summary:
Expert report – deadline for the submission of comments:
PUBLIC HEARING
Public hearing information:
Public hearing minutes:
STATEMENT
Statement:
DECISION
Decision: