Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP057
Název záměru: Použití vyřazených pneumatik pro konstrukci roznášecí vrstvy při sanaci odkaliště K IV/E - Sanace a rekultivace odkaliště K IV/E MAPE Mydlovary
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceMydlovaryMydlovary u Dívčic
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.05.2005 14:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: QUAIL spol. s r.o., Krajinská 44/10, 370 01 České Budějovice
IČ oznamovatele: 49969226
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP057_oznameni.doc (2257 kB) - 10.05.2004 09:11:44
Informace o oznámení: MZP057_infOznam.doc (42 kB) - 10.05.2004 09:11:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP057_zjistovaci.doc (1904 kB) - 03.09.2004 16:08:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP057_posudek.doc (503 kB) - 08.02.2005 08:35:54
Informace o posudku: MZP057_infPosudek.doc (48 kB) - 08.02.2005 08:35:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP057_inf1VP.doc (464 kB) - 22.02.2005 11:28:46
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP057_zapis1VP.doc (4245 kB) - 26.05.2005 13:01:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP057_zaveryStan.doc (20056 kB) - 26.05.2005 13:02:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: