Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP059
Název záměru: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Ústí nad Labem - sanace zemin kontaminovaných rtutí
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.07.2010 14:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEOSAN GROUP a.s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 25671464
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP059_oznameni.doc (2074 kB) - 24.05.2004 10:30:44
Informace o oznámení: MZP059_infOznam.doc (36 kB) - 24.05.2004 10:30:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP059_zjistovaci.doc (2528 kB) - 03.09.2004 15:33:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP059_dokumentace.zip (3967 kB) - 28.02.2005 09:31:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP059_infDokumentace.zip (18 kB) - 28.02.2005 09:31:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Martinovský Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP059_posudek.doc (840 kB) - 08.06.2005 08:46:12
Informace o posudku: MZP059_infPosudek.doc (1729 kB) - 08.06.2005 08:46:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP059_inf1VP.doc (44 kB) - 27.06.2005 08:53:43
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP059_zapis1VP.tif (277 kB) - 02.08.2005 13:08:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP059_zaveryStan.pdf (1991 kB) - 21.07.2010 13:43:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: