Záměry mimo území ČR
Kód záměru: MZP060M
Název záměru: Multimodálne logistické centrum Holíč
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Stát původu: Slovensko
Poznámka: Oznámení záměru bylo zveřejněno na úřední desce Jihomoravského kraje dne 2.12. 2020, lhůta pro vyjádření je do 4. 1. 2021.
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2022 13:43
OZNÁMENÍ
Informace o oznámení: MZP060M_infOznameni.pdf (113 kB) - 25.11.2020 11:59:27
Výtah z oznámení: MZP060M_vytahOznameni.pdf (22062 kB) - 25.11.2020 11:59:27
Termín pro zaslání vyjádření k oznámení:
VYJÁDŘENÍ ČR K ÚČASTI NA MEZISTÁTNÍM PROCESU
Účast ČR: S účastí České republiky
Vyjádření k účasti ČR: MZP060M_vyjadreni.pdf (110 kB) - 14.01.2021 11:52:21
DOKUMENTACE
Informace o dokumentaci:
Výtah z dokumentace:
Doplnění dokumentace:
Termín pro zaslání vyjádření k dokumentaci:
MEZISTÁTNÍ KONZULTACE
Informace o mezistátní konzultaci:
Protokol z mezistátních konzultací:
POSUDEK
Informace o posudku:
Výtah z posudku:
Termín pro zaslání vyjádření k posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Informace o VP:
Zápis z VP:
STANOVISKO
Stanovisko:
ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí: