Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP081
Název záměru: Využití odkaliště Stráž pro zahlazování následků hornické činnosti
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaBrništěLuhov u Mimoně
Liberecký krajČeská LípaHamr na JezeřeHamr na Jezeře
Liberecký krajČeská LípaNoviny pod RalskemNoviny pod Ralskem
Liberecký krajČeská LípaStráž pod RalskemStráž pod Ralskem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2007 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO, státní podnik, o.z. Těžba a úprava uranu
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP081_oznameni.doc (5161 kB) - 03.08.2005 14:30:11
Informace o oznámení: MZP081_infOznam.doc (67 kB) - 19.07.2005 07:49:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP081_zjistovaci.doc (58 kB) - 21.09.2005 07:11:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP081_dokumentace.doc (10663 kB) - 12.05.2006 14:23:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP081_infDokumentace.pdf (151 kB) - 12.05.2006 14:23:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP081_posudek.zip (6522 kB) - 25.09.2006 10:33:30
Informace o posudku: MZP081_infPosudek.pdf (127 kB) - 25.09.2006 10:33:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP081_inf1VP.pdf (83 kB) - 10.10.2006 11:56:40
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP081_zapis1VP.PDF (149 kB) - 12.01.2007 10:10:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP081_zaveryStan.PDF (466 kB) - 12.01.2007 10:10:55
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýLiberecObvodní báňský úřad Liberec
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: