Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP115
Název záměru: Nápravná opatření - Laguny Ostramo
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaMariánské Hory
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2008 12:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEOSAN GROUP a.s.
IČ oznamovatele: 25671464
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP115_oznameni.zip (4060 kB) - 20.01.2006 11:46:34
Informace o oznámení: MZP115_infOznam.doc (60 kB) - 20.01.2006 11:46:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP115_zjistovaci.doc (73 kB) - 14.03.2006 10:40:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hammer Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP115_dokumentace.zip (6213 kB) - 22.11.2007 13:22:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP115_infDokumentace.pdf (167 kB) - 14.11.2007 08:59:06
Vrácení dokumentace: MZP115_vraceni.zip (148 kB) - 09.04.2008 16:35:16
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP115_posudek.doc (2240 kB) - 09.04.2008 16:32:12
Informace o posudku: MZP115_infPosudek.pdf (137 kB) - 09.04.2008 16:32:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP115_inf1VP.pdf (148 kB) - 23.04.2008 15:57:51
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP115_zapis1VP.pdf (204 kB) - 26.06.2008 11:27:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP115_zaveryStan.pdf (648 kB) - 26.06.2008 11:27:48
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoKrajský úřad Moravskoslezského kraje
MoravskoslezskýOstrava-městoMagistrát města Ostravy
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: