Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP158
Název záměru: Dioxiny Spolana – odstranění starých ekologických zátěží, změna celkové kapacity záměru
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkNeratoviceNeratovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2007 10:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BCD CZ, a.s., Francouzská 4, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 61673145
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Veverka Zdeněk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP158_oznameni.pdf (1257 kB) - 22.03.2007 09:17:12
Informace o oznámení: MZP158_infOznam.pdf (3088 kB) - 22.03.2007 09:18:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP158_zjistovaci.tif (2364 kB) - 09.05.2007 07:46:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP158_posudek.pdf (915 kB) - 20.08.2007 09:41:13
Informace o posudku: MZP158_infPosudek.tif (3196 kB) - 20.08.2007 09:41:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP158_inf1VP.PDF (70 kB) - 07.09.2007 15:07:14
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP158_zapis1VP.doc (76 kB) - 08.11.2007 10:32:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP158_zaveryStan.doc (94 kB) - 08.11.2007 10:33:17
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Neratovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: