Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP176
Název záměru: Rozšíření palivové základny cementárny Cement Hranice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP176_duvodyUkonceni.pdf (640 kB) - 25.02.2008 11:43:46
Zařazení: I/6.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHraniceHranice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2008 11:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cement Hranice, a.s.
IČ oznamovatele: 15504077
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: MZP176_oznameni.pdf (891 kB) - 06.09.2007 12:59:13
Informace o oznámení: MZP176_infOznam.pdf (149 kB) - 05.09.2007 12:29:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MZP176_zjistovaci.pdf (1179 kB) - 29.11.2007 10:09:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: