Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP183
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Sedlec I
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP183_duvodyUkonceni.pdf (169 kB) - 02.01.2018 13:03:54
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryKarlovy VarySedlec u Karlových Var
Karlovarský krajKarlovy VaryOtoviceOtovice u Karlových Var
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČO oznamovatele: 63509911
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2018 13:03
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: MZP183_oznameni.zip (40295 kB) - 02.10.2007 08:03:00
Informace o oznámení: MZP183_infOznam.pdf (202 kB) - 02.10.2007 08:30:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MZP183_zjistovaci.zip (1771 kB) - 03.12.2007 08:50:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: