Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP190
Název záměru: Rekreačně - sportovní areál "Pod Medvědínem"
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovŠpindlerův MlýnŠpindlerův Mlýn
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2007 10:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Na Záhonech a.s., Vyskočilova 2, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 26442256
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: MZP190_oznameni.pdf (32823 kB) - 12.11.2007 12:51:29
Informace o oznámení: MZP190_infOznam.pdf (1347 kB) - 12.11.2007 12:51:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP190_zjistovaci.pdf (731 kB) - 19.12.2007 10:51:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovMěstský úřad Špindlerův Mlýn
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: