Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP202
Název záměru: Výstavba nového výrobního závodu společnosti C&C Plast s.r.o. Jirkov u Chomutova
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: MZP202_duvodyUkonceni.PDF (67 kB) - 01.07.2008 10:26:52
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovJirkovJirkov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2008 11:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RHM Projekt, spol. s.r.o.
IČO oznamovatele: 49617389
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pízová Naděžda RNDr.
Text oznámení záměru: MZP202_oznameni.pdf (3383 kB) - 21.02.2008 09:10:46
Informace o oznámení: MZP202_infOznam.pdf (127 kB) - 29.02.2008 09:58:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP202_zjistovaci.PDF (206 kB) - 12.05.2008 11:17:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: