Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP205
Název záměru: Energetické využívání vybraných odpadů v cementárně Cement Hranice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/6.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHraniceHranice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2008 13:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cement Hranice, a.s.
IČ oznamovatele: 15504077
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP205_dokumentace.zip (19261 kB) - 13.03.2008 09:59:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP205_infDokumentace.pdf (1121 kB) - 13.03.2008 13:36:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP205_posudek.pdf (1421 kB) - 08.07.2008 14:15:16
Informace o posudku: MZP205_infPosudek.pdf (220 kB) - 08.07.2008 14:15:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP205_zaveryStan.pdf (632 kB) - 19.09.2008 12:10:46
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMěstský úřad Hranice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: