Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP209
Název záměru: Linka povrchových úprav III, Rožná
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouRožnáRožná
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2008 09:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bystřicko-Povrchové úpravy, a.s.
IČ oznamovatele: 25518984
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP209_oznameni.zip (25171 kB) - 01.04.2008 13:52:32
Informace o oznámení: MZP209_infOznam.PDF (131 kB) - 01.04.2008 13:52:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP209_zjistovaci.zip (737 kB) - 19.05.2008 08:54:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Rozhodnutí KÚ kraje Vysočina o změně stávajícího středního zdroje znečišťování ovzduší. Rozhodnutí MPO - stavební úřad pro uranový průmysl.