Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP230
Název záměru: Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceDříteňChvalešovice
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínBřezí u Týna nad Vltavou
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínKočín
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínKřtěnov
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínLitoradlice
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínTemelín
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínTemelínec
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 15.02.2021 11:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Řibřid Jiří Ing.
Text oznámení záměru: MZP230_oznameni.zip (6581 kB) - 11.08.2008 07:55:33
Informace o oznámení: MZP230_infOznam.doc (77 kB) - 11.08.2008 07:55:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP230_zjistovaci.zip (11397 kB) - 05.02.2009 16:25:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP230_dokumentace.zip (91312 kB) - 29.06.2010 14:50:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP230_infDokumentace.pdf (160 kB) - 29.06.2010 14:53:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP230_posudek.zip (75480 kB) - 29.02.2012 13:31:54
Informace o posudku: MZP230_infPosudek.pdf (96 kB) - 29.02.2012 13:31:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP230_inf1VP.pdf (97 kB) - 17.05.2012 15:06:57
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP230_zapis1VP.zip (49276 kB) - 18.01.2013 16:40:11
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP230_zaveryStan.zip (10570 kB) - 14.03.2016 10:05:58
Prodloužení stanoviska: MZP230_prodlouzeniStan.ZIP (1670 kB) - 15.02.2021 11:39:12
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek: MZP230_mezistPosudek.zip (163062 kB) - 21.03.2012 15:15:00
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: