Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP269
Název záměru: Rekonstrukce silnice III/214 10 Mýtina - Lipová
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP269_duvodyUkonceni.pdf (101 kB) - 30.11.2018 09:37:32
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebLipováDoubrava u Lipové
Karlovarský krajChebLipováLipová u Chebu
Karlovarský krajChebLipováMýtina I
Karlovarský krajChebLipováMýtina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2018 09:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
IČ oznamovatele: 70947023
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Čepelík Jan Mgr.
Text oznámení záměru: MZP269_oznameni.pdf (6906 kB) - 11.06.2009 14:35:14
Informace o oznámení: MZP269_infOznam.PDF (134 kB) - 19.06.2009 07:59:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP269_zjistovaci.zip (1260 kB) - 17.08.2009 15:25:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: