Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP284
Název záměru: KIC - Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináKarvináKarviná-Doly
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2010 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KIC Odpady, a.s., 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
IČ oznamovatele: 28564111
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Beneš Josef Ing.
Text oznámení záměru: MZP284_oznameni.doc (6720 kB) - 18.03.2009 07:13:35
Informace o oznámení: MZP284_infOznam.pdf (1046 kB) - 18.03.2009 07:22:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP284_zjistovaci.rtf (521 kB) - 14.05.2009 07:17:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Beneš Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP284_dokumentace.zip (79030 kB) - 02.10.2009 06:38:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP284_infDokumentace.PDF (117 kB) - 02.11.2009 11:41:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pavelka Tomáš Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP284_posudek.zip (12947 kB) - 17.03.2010 13:29:34
Informace o posudku: MZP284_infPosudek.PDF (161 kB) - 17.03.2010 13:29:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP284_inf1VP.PDF (147 kB) - 22.04.2010 14:46:57
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP284_zapis1VP.pdf (78 kB) - 10.06.2010 08:25:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP284_zaveryStan.pdf (150 kB) - 10.06.2010 08:26:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Původně byl příslušným úřadem Krajský úřad Moravskoslezského kraje - kód MSK1251