Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP286
Název záměru: Úprava haly I pro zpracování EPP, V Lužinách Jaroměř
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP286_duvodyUkonceni.pdf (65 kB) - 22.01.2010 15:39:27
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodJaroměřJaroměř
Poznámka: Záměr rozeslán krajem pod kódem HKK520, následně byl záměr Usnesenim KÚ Královéhradeckého kraje ze dne 11.11.2009 postoupen MŽP, odboru posuzování vlivů na žp, jako příslušnému správnímu orgánu
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 22.01.2010 15:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GUMOTEX, a.s., odštěpný závod TANEX, PLASTY
IČ oznamovatele: 13583808
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: MZP286_oznameni.zip (6252 kB) - 02.12.2009 14:47:16
Informace o oznámení: MZP286_infOznam.pdf (163 kB) - 02.12.2009 14:47:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP286_zjistovaci.zip (1379 kB) - 23.12.2009 13:14:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: