Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP311
Název záměru: Konverze elektrolýzy na membránovou technologii
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLibišLibiš
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2010 13:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolana a.s., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice
IČO oznamovatele: 45147787
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Skoumal Zdeněk Ing.
Text oznámení záměru: MZP311_oznameni.zip (22893 kB) - 17.08.2010 10:08:40
Informace o oznámení: MZP311_infOznam.pdf (74 kB) - 17.08.2010 10:09:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MZP311_zjistovaci.zip (3413 kB) - 21.10.2010 12:23:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: