Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP312
Název záměru: Odstranění starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy - v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves v CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.1;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavMoravská Nová VesMoravská Nová Ves
Jihomoravský krajBřeclavTýnecTýnec na Moravě
Jihomoravský krajHodonínHodonínHodonín
Jihomoravský krajHodonínLužiceLužice u Hodonína
Jihomoravský krajHodonínMikulčiceMikulčice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2010 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., Chlumec-Hrbovice 1, 40076 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 00007536
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP312_oznameni.zip (84653 kB) - 26.08.2010 07:46:08
Informace o oznámení: MZP312_infOznam.pdf (82 kB) - 01.09.2010 08:16:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MZP312_zjistovaci.zip (4355 kB) - 26.10.2010 08:11:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: