Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP314
Název záměru: Letiště Leoše Janáčka Ostrava - Ostatní zpevněné plochy 1. - 4. etapa
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/9.2;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínAlbrechtičkyAlbrechtičky
Moravskoslezský krajNový JičínMošnovMošnov
Moravskoslezský krajNový JičínPetřvaldHarty
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.10.2010 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Moravskoslezský kraj
IČ oznamovatele: 70890692
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP314_oznameni.zip (33696 kB) - 26.08.2010 07:53:17
Informace o oznámení: MZP314_infOznam.pdf (84 kB) - 01.09.2010 08:07:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MZP314_zjistovaci.zip (1082 kB) - 26.10.2010 08:12:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: