Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP315
Název záměru: Tématický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice - Hatě)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP315_duvodyUkonceni.pdf (128 kB) - 29.01.2018 13:51:03
Zařazení: II/10.6;II/10.11;II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoChvaloviceChvalovice
Poznámka: záměr rozeslán krajským úřadem pod kódem záměru JHM821, poté převeden na MŽP, odbor posuzování vlivů na žp a integrované prevence, kde pokračuje (pod kódem MZP315) vydáním ZZŘ
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Oznamovatel: Excalibur City s.r.o., Chvalovice-hatě 183, PSČ 671 23
IČO oznamovatele: 25515705
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2018 13:51
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP315_oznameni.zip (9393 kB) - 07.10.2010 14:26:05
Informace o oznámení: MZP315_infOznam.doc (54 kB) - 07.10.2010 14:26:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: MZP315_zjistovaci.zip (1621 kB) - 26.10.2010 08:14:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Rakousko
Poznámka: Záměr byl postoupen z KÚ Jihomoravského kraje na MŽP.
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: