Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP332
Název záměru: Opatření vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže v areálu Spolany a.s. Neratovice - lokalita Stará elektrolýza
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkLibišLibiš
Středočeský krajMělníkNeratoviceNeratovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2011 10:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Geosan Group a.s.
IČ oznamovatele: 25671464
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP332_oznameni.zip (17863 kB) - 01.02.2011 14:52:19
Informace o oznámení: MZP332_infOznam.pdf (82 kB) - 01.02.2011 14:52:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MZP332_zjistovaci.zip (5084 kB) - 01.04.2011 09:34:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: